Lake Trading

Utbildning

Lake Trading AB kan erbjuda kompletta utbildningar i Hjärt-och lungräddning (HLR) samt utbildning med hjärtstartare (D-HLR). Vi arbetar även med Luftvägsstopp i dessa utbildningar.
Deltagarna får öva hjärt- och lungräddning på dockor och att använda hjärtstartare.
Vi kan även erbjuda kompletta utbildningar gällande, Hjärt- och Lungräddning samt Luftvägsstopp på barn(Barn-HLR).
Särskilt viktigt för personalgrupper som arbetar med barn från 0 år upp till puberteten.
Gäller personal i kommunal, statlig och privat regi.

Instruktörer

Våra Instruktörer är alla godkända och certifierade av Svenska HLR-Rådet.
Vi utbildar deltagare från privata företag och från statliga och kommunala verksamheter i hela landet.

Kontakta oss för förfrågan och offerter:
08-560 356 72
info@laketrading.se

Brand

Vi har godkända instruktörer för brandutbildningar. Utbildningarna vänder sig till företag, skolor och bostadsrättsföreningar. Varje deltagare får både den teoretiska kunskapen samt att alla får praktiskt öva att bekämpa eld. Vi hjälper även till med att gå igenom utrymningsvägar och återsamlingsplatser.

1:a Hjälpen

Våra instruktörer är godkända för utbildning av 1:a hjälpen. Teori blandas med mycket praktiska övningar under kurserna. Utbildningsgrupperna är 8 deltagare och varje kurs omfattar 4 timmar.

Elskador

Vi fokuserar på elskador för den personalgrupp som arbetar inom elsidan. Teori blandas med praktiska övningar vilka omfattar HLR. Utbildningarna genomförs hos kunden för att få lokal koppling till de risker som finns och hur man agerar då olyckan skett.